​Jordrens syd aps gør det nemt for bygherrer, rådgiver, kommuner og entreprenører.

I august 2005 åbnede John Hinze, Jordrens Syd ApS, på Tarco bjergskovs tidligere domicil på Flensborg Landevej 1, Søgård 6200 Aabenraa. Området der er mere en 65000 kvm., er særdeles ideelt til formålet, da der er modtagerhal for Jord Hotel og det meste af området er belagt med asfalt, hvilket gør pladsen ideelt til modtagelse, bearbejdning og rensning af forurenet jord.​

​Bygherrer, entreprenører, og kommuner kan nu spare rigtig mange penge.

​JRS tilbyder, at modtage forurenet jord, som efterfølgende bearbejdes og renses af virksomheden. Dette betyder, at mange bygherre og entreprenører og kommuner I det syd-og sønderjyske spares for en del kørselsomkostninger, da det tidligere var nødvendigt at transportere forurenet jord over lange afstande.

Samtidigt kan man spare statsafgiften, ved ikke at køre jorden på de kommunale lossepladser, samtidig belastes lossepladsens kapacitet ikke.

Ny jord bekendgørelse

1 januar 2008, kom den nye jordbekendtgørelse som gør, at det meste af jorden inde for bygrænserne som udgangspunkt er katergoriseret som forurenet. Dette gør, at man altid skal ansøge kommune, inden flytning af jord.

JRS yder rådgivning

​I henhold til ovennævnte jordbekendtgørelse, yder vi også rågivning I forbindelse med jordfytning. Vi kan tilbyde at udtage jordanalyser, på bygherre´s adresse. Vi kan være behjælpelig med at udfylde ansøgningsskemaer til myndighederne, samt yde assistance ved små som større partier, som skal flyttes I forbindelse af nybyggeri.

​​

​Tilbyder opbevaring af forurenet jord I forbindelse med anlægs-og byggeriarbejder.

​JRS tilbyder også, at modtage forurenet jord til opbevaring på jord hote, i forbindelse med anlægs-og byggeriarbejde, hvor man er stødt på en uforudset forureningskilde, så som gamle glemte olietanke m.m. Dette betyder, at byggeriet ikke behøver at stoppe indtil analyseresultaterne forligger, samt man her og nu skal tage stilling til med det videre forløb, hvorved man forsinkes unødigt. I forbindelse med opbevaring, foretager JRS en række analyser af jorden således, at den eksakte forurening af jorden kan bestemmes.

Herefter kan der udarbejdes en handlingsplan.

Når JRS har renset den forurenede jord, udtages en række analyser som dokumentation for, at jorden er ren og kan genbruges til anden anlægsarbejde.

Knusning og sortering af asfalt & betonaffald.

​Udover forurenet jord, modtager JRS også asfalt og beton, mursten mv., som knuses I et stort betonknuseri, der er indstalleret på arealet. Når knusning og sortering er overstået, vil dette blive solgt til genanvendelse som fyld til pladser, veje og lignende. Dette sparer på naturens råstoffer.

Modtagelse og sortering af jord med byggeaffald.

​Med vores nyindkøbte sorteranlæg, kan vi tilbyde at modtage alle typer jord, med bygningsaffald til sortering.

Send os en mail​

Fandt du ikke information, om det du søgte på vores hjemmeside, eller ønsker du yderligere oplysninger,

kan du udfylde nedenstående kontaktformular​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jordrens Syd ApS | Flensborg Landevej 1 | 6200 Aabenraa - Jordrens Syd ApS | Kielbergvej 23 | 5750 Ringe |Tlf.: +45 73 68 00 03|