​Pladsen / Jordrensning

​Her ses principperne i opbygning af vores plads.

JRS-Box

​Idegrundlag og baggrund

Biologisk nedbrydning af organiske forureninger som olie, PAH og pesticider m.m., bygger på at egnede bakterier, kan nedbryde disse til CO2, og man dermed kan give den rensede jord tilbage til naturen. I praksis​ varierer jordens egenskaber afhængig af jordtype, findested og geokemisk sammensætning, hvorfor nedbrydning af forureningskomponenter i naturen kan være meget langsom - eller helt i stå!

JRS-BOX er udviklet til at tage højde for disse variationer, så det enkelte jordparti kan blive behandlet efter et optimal princip tilpasset den enkelte mile. Herved opnås hurtig og reel rensning af jorden med en automatisk tilpasning af behandlingen mile for mile. Mange års indsamling af viden om nedbrydning, bakterier og geokemiske forhold er indbygget i JRS-BOX styringen, så jorden kan behandles effektivt fra første færd.

Hvad er JRS-BOX?

JRS-BOX er et system opbygget af en række elementer:

  • Mikserenheden laver behandlingsvæske ​​til brug i jorden eller individuelle recepter.
  • Strategisk placerede brønde er knudepunkt for milebehandlingen, og for distribution af recepterne.
  • Mile-enheder tilpasser behandlingen for milen, og laver dataopsamling om de faktiske forhold og behandling til centrale styring.
  • Den centrale styring sikre den løbende koordination af behandlingerne og registrerer sin aktivitet i JRS driftjournal.
  • Regn og anden overskydende vand, samles i et perkolatbassin, som JRS-BOX bruger som reservoir for recepterne.

Renseprincipperne

Med JRS-BOX kan følgende principper introduceres i milerne:

  • BIO-Stimulering: Sikrer optimale forhold for biologisk nedbrydning.
  • BIO-Augmentering: Hvor tilpassede ​bakterier tilsættes for specielle jorde eller forhold.
  • Geo-Oxidation: Aktiv oxidering hvor bakterie aktiviteten ikke er tilstrækkelig - eller er kemisk begrænset.
  • Geo-Kinese: Elektrisk stimulering af de geokemiske reaktioner, hvor jordtypen i sig selv er en begrænsende faktor.

injektionsmodul  opsamlingsmodul  mix af bio  styring

Injektionsmodul                                                  Opsamlingsmodul                                                 Mixing af biococktail                                              Styring, analyser og kontrol

Send os en mail​

Fandt du ikke information, om det du søgte på vores hjemmeside, eller ønsker du yderligere oplysninger,

kan du udfylde nedenstående kontaktformular​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jordrens Syd ApS | Flensborg Landevej 1 | 6200 Aabenraa - Jordrens Syd ApS | Kielbergvej 23 | 5750 Ringe |Tlf.: +45 73 68 00 03|